Informacja prawna

Zawartość niniejszej strony służy wyłącznie celom informacyjnym. VM BUILDING SOLUTIONS nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w wyniku poprawnego lub niepoprawnego użycia strony ani poprawnej lub niepoprawnej interpretacji informacji podanych na niniejszej stronie.

Informacje podane na niniejszej stronie mogą być zmieniane lub aktualizowane w każdym momencie i według naszego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z niewiedzy o tych zmianach lub aktualizacjach.

Na naszej stronie znajdują się linki do stron partnerskich. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ręczymy za treść tych stron. Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tych stronach nie łamią praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich.

Charakter gromadzonych przez nas informacji
Gromadzimy Państwa dane osobowe za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie. W zakres tych danych wchodzą: imię i nazwisko, nazwa firmy, Państwa zawód, adres zamieszkania, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej. Gromadzimy także informacje dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie, na przykład: adres IP, datę i godzinę wizyty na naszej stronie internetowej, typ połączenia internetowego, odwiedzane przez Państwa strony oraz rodzaj pobieranych plików.

Wykorzystywanie danych
Wypełniając udostępnione formularze (prośbę o kontakt lub prośbę o dostarczenie dokumentacji), zgadzają się Państwo na gromadzenie przez nas Państwa danych. Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzają się Państwo na gromadzenie przez nas Państwa danych informatycznych związanych z logami.
Gromadzimy te dane w celu lepszego poznania Państwa potrzeb i udzielania Państwu spersonalizowanych odpowiedzi. Dane zbierane są również w celach statystycznych, aby poprawić zawartość strony zgodnie z Państwa potrzebami.
Dane zebrane za pośrednictwem formularzy będą przechowywane maksymalnie przez rok. Dane związane z zapytaniami dokonanymi na naszej stronie będą przechowywane przez jeden miesiąc.

Bezpieczeństwo informacji
Podejmujemy należyte środki ostrożności w celu ochrony Państwa danych. Dane będą przekazywane jedynie partnerom, którzy rzeczywiście mogliby skorzystać z takich informacji oraz w przypadku gdy takie przekazanie informacji będzie konieczne, aby zapewnić Państwu bardziej spersonalizowane usługi.

Przysługujące Państwu prawa
Zgodnie z ustawą o informatyce i swobodach (ustęp 34) przysługuje Państwu prawo wglądu do Państwa danych osobowych, ich zmiany, poprawienia lub usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa, proszę napisać na adres VM BUILDINS SOLUTIONS SAS, Service Communication, Les Mercuriales – 40 rue Jean Jaurès – 93176 Bagnolet Cedex (Francja) lub na adres poczty elektronicznejŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość niniejszej strony, teksty, zdjęcia, logo oraz rysunki techniczne są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Dokumenty przedstawiane na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku własnego. Wykorzystywanie takich dokumentów w jakimkolwiek innym celu jest surowo zabronione.

Website design by Brocélia