Šiuolaikiškas lydinys

 

„VMZINC“® skarda gaminama taikant cinko valcavimo su vario ir titano priedais procesą. Ši šiuolaikiška medžiaga pasižymi puikiomis mechaninėmis ir fizinėmis savybėmis, kurias galima pritaikyti statyboje (stogai ir fasadai, sandarinimas, lietaus vandens nutekėjimo sistemos). Vario priedas padidina tempiamąjį stiprį, o titanas – atsparumą valkšnumui.


„VMZINC®“ lydinį sudaro labai aukštos kokybės
 EN 1179  standarto reikalavimus atitinkantis ZI cinkas (99,995% grynumo) su titano ir vario priedais:

 

  alt

alt


  min. maks.
titanas 0,06% 0,20%
Varis 0,08% 1,00%
aliuminis   ≤ 0,015%


Europos standartas PN-EN 988 nuo 1997 m. taikomas 18 Europos šalių (nuo 1997 m. galioja ir Lenkijoje). Šis standartas nustato labai griežtus reikalavimus produkto sudėčiai ir jo fizinėms bei mechaninėms savybėms ir matmenų nuokrypiams, todėl jis laikomas referenciniu standartu tarptautiniu mastu. 

Skirdama dėmesį kokybei, „VMZINC®“ viršija PN-EN 988 standarto nuostatų reikalavimus. „VMZINC®“ parengtas ir nuo 2002 m. naudojamas naujas kokybės ženklas „PREMIUMZINC®” atitinka griežčiausius reikalavimus ir kai kuriuos minėtame standarte nenurodytus kriterijus. Be matmenų savybių, kurios labai svarbios gaminant lietaus vandens nutekėjimo sistemas, cheminės sudėties ir mechaninių savybių, turinčių didelę reikšmę pusgaminiams, buvo atlikti PN-EN 988 standarte nenurodyti bandymai, kurie yra svarbūs ir domina stogdengius ir skardininkus, pvz. lenkimo bandymai, esant 4 ° C temperatūrai, plokštumo ir ištempimo bandymas pagal Erichseną.